13 augusti 2013

Att respektera ett nej

Konkreta tips på hur vi kan lära nästa generation vikten av att respektera ett nej och på så sätt minska antalet våldtäkter. Jag tror att det är väldigt viktigt att prata med ungdomar om att ett nej är ett nej, och att ett inte-ja, till exempel att inte aktivt säga/visa att man vill vara med om det som sker, visa tecken på motvilja, eller ett tillstånd där man inte kan säga varken jag eller nej, också är ett nej.

Teaching kids consent

XoXo / Linn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar