16 november 2013

Korta ord om invandring och intergration

Integration är lösningen och utmaningen. Inte att stoppa invandringen, slänga ut invandrarna, eller komma med andra enkla och fullständigt odemokratiska lösningar. Vårt land är inte på något sätt överfullt, vi har som vi alla vet hur mycket tom landyta som helst och en glesbygd som ständigt avfolkas. Vi har en förhållandevis stark ekonomi och välfungerande system. Vi kan absolut ta emot flyktingar som behöver vår hjälp såväl som arbetskraftsinvandring.

Kanske måste det dock satsas lite mer resurser till att kunna ta vara på all den kompetens som faktiskt kommer hit och det kulturmöte som uppstår. Det är min fasta övertygelse att ett mångkulturellt samhälle har allt att vinna. Men då måste vi våga mötas halvvägs, inte stå på varsin sida om Rosengård och ha fördomar mot varandra. Samt ha politiker som vågar diskutera utmaningarna med integrationen, t.ex. hur man ska få fler att lära sig språket, utbilda/vidareutbilda sig och snabbare komma i arbete, för att förhindra att politiker som fokuserar på att invandringen är det stora problemet i samhället blir de som hörs i debatten.

Nyanlända somalier måste få vägledning

XoXo / Linn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar